Content
Usługi

Szkolenie teoretyczne Kategoria B1

Szkolenie teoretyczne Kategoria B1

Czas trwania

Nikt

Liczba uczestników

Minimalnie: 12
Maksymalnie: 28

Cena

Na życzenie

Treść

Kurs jest zgodny z Aneksem III "Szkolenie dotyczące typu (type training) i Standardy egzaminacyjne" EASA Part-66.

Uczestnik kursu uzyska wiedzę niezbędną do wykonywania i poświadczania zadań obsługowych, które może wykonywać personel certyfikujący kategorii B1. Kurs dostarcza szczegółowe procedury opisu, działania umiejscowienia komponentów, usuwania/instalowania, usuwania drobnych problemów do poziomu podręcznikowego konserwacji.

Cele

Poziom 1 Ogólne zaznajomienie

Krótki przegląd statku powietrznego, układów i napędów zgodnie z sekcją Opisu układów z Podręcznika obsługi technicznej samolotu.

Poziom 2 Czynności podczas postoju i przygotowanie do lotu

Podstawowy przegląd kontrolek, wskaźników, zasadniczych podzespołów włączając ich umiejscowienie i zastosowanie, obsługa i rozwiązywanie drobnych problemów.

Poziom 3 Obsługa liniowa i bazowa

Dodatkowo, poza wiedzą zawartą w szkoleniu na poziomie 1 i 2, po ukończeniu poziomu 3 szkolenia uczestnik będzie umiał:

  • opisać sposób wykonania przeglądów układów, podzespołów i działania, określonych w
  • podręczniku obsługi technicznej.
  • korelować informacje w celu podejmowania decyzji z uwzględnieniem błędów w diagnostyce i
  • poprawienia ich do poziomu podręcznika obsługi technicznej.
  • opisać procedury wymiany podzespołów do poziomu podręcznika obsługi

Grupa docelowa

Personel kategorii B1 EASA Part-66 lub inny personel obsługowy.

Aircraft Engine

Nikt

Wymagania wstępne

Licencja obsługi technicznej samolotu EASA Part-66 kat. B1 lub równoważna.

Badanie

Testy bez możliwości korzystania z podręczników będą prowadzone podczas trwania kursu. Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu 75% punktów. Uczestnik otrzyma certyfikat Part-147 dotyczący wybranego typu po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym.

Site Usage Policy. Privacy Policy. Cookie Policy. Standard Terms of Trade © 2011 FL Technics Training - EASA Part-147 Organisation

Solution: WIN WIN