Content
Usługi

Szkolenie teoretyczne Kategoria A

Szkolenie teoretyczne Kategoria A

Czas trwania

Nikt

Liczba uczestników

Minimalnie: 12
Maksymalnie: 28

Cena

Na życzenie

Treść

Kurs obejmuje zagadnienia płatowca, silnika i elementów elektryczny ATA specyfikacja 104 poziom 2 i Systemy pokładowe poziom 1.

Szkolenie obejmuje:

 • opis kontrolek i wskaźników
 • zasadnicze elementy systemu
 • procedury obsługi i rozwiązywania drobnych problemów

Cele

Po zakończeniu kursu jego uczestnik będzie zdolny do:

 • Opisania właściwych środków ostrożności
 • Wykonania uzgodnionej listy zadań zdefiniowanej w EASA part 145.A.50
 • Opisania systemów statku powietrznego i metod ich obsługi z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii i nomenklatury
 • Określenia umiejscowienia komponentów systemów
 • Objaśnienia funkcjonowania każdego ważnego systemu samolotu
 • Rozpoznania i stosowania właściwej dokumentacji lotniczej
 • Opisania rutynowych czynności podczas postoju i przygotowanie do lotu
 • Określenia zdatności samolotu do lotu zgodnie z MEL/CDL z wykorzystaniem raportów załogi i pokładowych systemów raportowania
 • Wymienienia rutynowych procedur obsługi technicznej
 • Zastosowania i odczytania wskazań pokładowych układów diagnostycznych do podzespołów wymienialnych (LRU)
 • Przygotowania personelu technicznego do przeprowadzenia wewnętrznej certyfikacji na kategorię A

Grupa docelowa

Posiadacze kategorii A Part-66: certyfikowani mechanicy obsługi liniowej.

Aircraft Engine

Nikt

Wymagania wstępne

Licencja obsługi technicznej samolotu EASA Part-66 kat. A lub równoważna.

Badanie

Testy bez możliwości korzystania z podręczników będą prowadzone podczas trwania kursu. Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu 75% punktów. Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzyma certyfikat Part-147

Site Usage Policy. Privacy Policy. Cookie Policy. Standard Terms of Trade © 2011 FL Technics Training - EASA Part-147 Organisation

Solution: WIN WIN