Content
Usługi

Szkolenie teoretyczne Kategoria B2

Szkolenie teoretyczne Kategoria B2

Czas trwania

Nikt

Liczba uczestników

Minimalnie: 12
Maksymalnie: 28

Cena

Na życzenie

Treść

Kurs jest zgodny z Aneksem III "Szkolenie dotyczące typu (type training) i Standardy egzaminacyjne" EASA Part-66.

Uczestnik kursu uzyska wiedzę niezbędną do wykonywania i poświadczania zadań obsługowych, które może wykonywać personel certyfikujący kategorii B2. Kurs dostarcza szczegółowe procedury opisu, działania umiejscowienia komponentów, usuwania/instalowania, usuwania drobnych problemów do poziomu podręcznikowego konserwacji. Na życzenie Klienta szkolenia teoretyczne w zakresie kategorii B1 i B2 mogą zostać połączone.

Cele

Poziom 1 Ogólne zaznajomienie

Krótki przegląd statku powietrznego, układów i napędów zgodnie z sekcją Opisu układów z Podręcznika obsługi technicznej samolotu.

Poziom 2 Czynności podczas postoju i przygotowanie do lotu

Podstawowy przegląd kontrolek, wskaźników, zasadniczych podzespołów włączając ich umiejscowienie i zastosowanie, obsługa techniczna i usuwanie drobnych problemów.

Poziom 3 Obsługa liniowa i bazowa

Dodatkowo, poza wiedzą zawartą w szkoleniu na poziomie 1 i 2, po ukończeniu poziomu 3 szkolenia uczestnik będzie umiał:

  • opisać sposób wykonania przeglądów układów, podzespołów i działania, określonych w
  • podręczniku obsługi technicznej.
  • korelować informacje w celu podejmowania decyzji z uwzględnieniem błędów w diagnostyce i poprawienia ich do poziomu podręcznika obsługi technicznej.
  • opisać procedury wymiany podzespołów do poziomu podręczniku obsługi technicznej.

Grupa docelowa

Personel kategorii B2 EASA Part-66 lub inny personel obsługowy

Aircraft Engine

Nikt

Wymagania wstępne

Licencja obsługi technicznej samolotu EASA Part-66 kat. B2 lub równoważna

Badanie

Testy bez możliwości korzystania z podręczników będą prowadzone podczas trwania kursu. Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu 75% punktów. Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzyma certyfikat Part-147.

Site Usage Policy. Privacy Policy. Cookie Policy. Standard Terms of Trade © 2011 FL Technics Training - EASA Part-147 Organisation

Solution: WIN WIN