Content
Usługi

Szkolenie w zakresie uruchamiania silnika

Szkolenie w zakresie uruchamiania silnika

Czas trwania

Nikt

Liczba uczestników

Standardowa grupa: 6

Cena

Na życzenie

Treść

Kurs pozwala uczestnikom na uzyskanie umiejętności obsługi silnika, włączając procedury testowania i rozwiązywania drobnych problemów. Wykonywania przeglądów i procedur naucza się zgodnie z odpowiednimi rozdziałami Podręcznika obsługi technicznej samolotu (AMM), które są wymienione w sylabusie kursu. Szkolenie jest prowadzone na pokładzie samolotu lub na symulatorze.

Cele

Po zakończeniu kursu jego uczestnik będzie zdolny do:

  • Opisania właściwych środków ostrożności
  • Rozpoznania i stosowania właściwej dokumentacji lotniczej
  • Wypełniania procedur uruchamiania silnika w warunkach normalnych i nienormalnych
  • Wypełnienia procedur oceny zachowania i pracy silnika
  • Wykonania przeglądów działania systemów, silnika i podzespołów oraz regulacji
  • określonych w podręczniku obsługi
  • Korelowania informacji w celu podejmowania decyzji z uwzględnieniem błędów w diagnostyce i poprawienia
  • Wykonania procedury wyłączania silnika w warunkach normalnych, nienormalnych i awaryjnych

Grupa docelowa

Grupa docelowa: Personel kategorii B1 EASA Part-66 lub inny personel obsługowy.

Aircraft Engine

Nikt

Wymagania wstępne

Pozytywnie ukończone szkolenie EASA Part-66 B1 dotyczące określonego typu samolotu/silnika.

Badanie

Testy bez możliwości korzystania z podręczników będą prowadzone na zakończenie kursu. Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu 75% punktów.

Szkolenie praktyczne jest dokumentowane w Arkuszu szkolenia praktycznego (PTF). Zostanie przeprowadzona praktyczna ocena, której wynik zostanie oznaczony jako "pozytywnie" lub "negatywnie".
Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzyma certyfikat.

Site Usage Policy. Privacy Policy. Cookie Policy. Standard Terms of Trade © 2011 FL Technics Training - EASA Part-147 Organisation

Solution: WIN WIN