Content
Usługi

Szkolenie praktyczne Kategoria B2

Szkolenie praktyczne Kategoria B2

Czas trwania

Nikt

Liczba uczestników

Minimalnie: 6
Maksymalnie: 15

Cena

Na życzenie

Treść

Kurs ten koresponduje z kursem teoretycznym i umożliwia jego uczestnikom zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie liniowej i bazowej obsługi technicznej z wykorzystaniem ustrukturyzowanego procesu szkoleniowego. Szkolenie jest prowadzone na pokładzie samolotu, na terenie baz obsługowych oraz w sali wykładowej.

Cele

Po zakończeniu kursu jego uczestnik będzie zdolny do:

  • Stosowania właściwych środków ostrożności
  • Rozpoznania i stosowania właściwej dokumentacji lotniczej
  • Nazwania, rozpoznania i umiejscowienia podzespołów systemów samolotu
  • Normalnej obsługi systemów samolotu
  • Wykonywania prac serwisowych oraz obsługi naziemnej
  • Przeprowadzenia testów działania systemów i testów pokładowych systemów wsparcia obsługi technicznej
  • Przeprowadzenia rutynowej dokładnej kontroli wizualnej
  • Opisania procedur usunięcia/instalacji podzespołów wyjątkowych dla typu samolotu
  • Określenia zdatności samolotu do lotu zgodnie z MEL/CDL i objaśnienia procedur obsługi technicznej zgodnie z Listą Minimalnego Wyposażenia (MEL)
  • Korelowania informacji w celu podejmowania decyzji z uwzględnieniem błędów w diagnostyce i poprawy.

Grupa docelowa

Personel kategorii B2 EASA Part-66 lub inny personel obsługowy.

Aircraft Engine

Nikt

Wymagania wstępne

Licencja obsługi technicznej samolotu EASA Part-66 kat. B2 lub pozytywnie ukończony odpowiedni kurs teoretyczny dotyczący danego typu samolotu i wcześniejsze doświadczenie praktyczne w zakresie samolotu/silnika o porównywalnej budowie i układzie.

Badanie

Szkolenie praktyczne jest dokumentowane w Arkuszu szkolenia praktycznego (PTF). Zostanie przeprowadzona praktyczna ocena, której wynik zostanie oznaczony jako "pozytywnie" lub "negatywnie".

Site Usage Policy. Privacy Policy. Cookie Policy. Standard Terms of Trade © 2011 FL Technics Training - EASA Part-147 Organisation

Solution: WIN WIN