Content
Usługi

Szkolenie teoretyczne w zakresie różnic

Szkolenie teoretyczne w zakresie różnic

Czas trwania

Nikt

Liczba uczestników

Minimalnie: 12
Maksymalnie: 28

Cena

Na życzenie

Treść

Kurs został opracowany z myślą o uczestnikach, chcących zdobyć wiedzę o dodatkowym typie samolotu. Obejmuje on wszystkie różnice systemowe pomiędzy seriami typów samolotów zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich dokumentach dla Personelu certyfikującego. Podczas sprawdzania wiedzy uczestnicy muszą wykazywać się szczegółowym zrozumieniem wymienionych systemów, ich działania i obsługi technicznej.

Cele

Poziom 1 Ogólne zaznajomienie

Krótki przegląd statku powietrznego, układów i napędów zgodnie z sekcją Opisu układów z Podręcznika obsługi technicznej samolotu.

Poziom 2 Czynności podczas postoju i przygotowanie do lotu

Podstawowy przegląd kontrolek, wskaźników, zasadniczych podzespołów włączając ich umiejscowienie i zastosowanie, obsługa techniczna i usuwanie drobnych problemów.

Poziom 3 Obsługa liniowa i bazowa

Dodatkowo, poza wiedzą zawartą w szkoleniu na poziomie 1 i 2, po ukończeniu poziomu 3 szkolenia uczestnik będzie umiał:

  • opisać sposób wykonania przeglądów układów, podzespołów i działania, określonych w podręczniku obsługi technicznej.
  • korelować informacje w celu podejmowania decyzji z uwzględnieniem błędów w diagnostyce i
  • poprawienia ich do poziomu podręcznika obsługi technicznej.
  • opisać procedury wymiany podzespołów do poziomu podręczniku obsługi technicznej.

Grupa docelowa

Personel kategorii B1/B2 EASA Part-66 lub inny personel obsługowy.

Aircraft Engine

Nikt

Wymagania wstępne

Personel kategorii B1/B2 EASA Part-66 lub inny równoważny personel obsługowy.

Badanie

Testy bez możliwości korzystania z podręczników będą prowadzone podczas trwania kursu. Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu 75% punktów. Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzyma certyfikat Part-147.

Site Usage Policy. Privacy Policy. Cookie Policy. Standard Terms of Trade © 2011 FL Technics Training - EASA Part-147 Organisation

Solution: WIN WIN